Giới thiệu về công ty

Tầm nhìn - Sứ mệnh

14:37 - 11/11/2020

Với nền tảng nội lực, sự năng động nắm bắt thời cơ, đột phá vào các lĩnh vực mới, Tập đoàn đã từng bước kiện toàn mọi mặt hoạt động, vượt...

Xem thêm

Giới thiệu

14:36 - 11/11/2020

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Nhựa - Plaschem là Tập đoàn chuyên về kinh doanh XNK các mặt hàng nguyên liệu nhựa, hoá chất, sản xuất các mặt hàng: bao...

Xem thêm